درباره کرسی ها

کرسی آزاد اندیشی مجازی بستری است برای نقد و تعاطی افکار در فضای مجازی با رعایت احترام متقابل ، کرسی آزاد اندیشی مجازی محملی است برای رشد و کمال و شنیدن نظرات گوناگون حول موضوعات مختلف اجتماعی فرهنگی و سیاسی روز جامعه ایرانی و مسائلی که به نوعی نیاز برای تفکر و تلاطم اندیشه ها در آنها بیش از پیش احساس می شود بی صبرانه تمامی اهل تفکر اساتید محترم و دانشجویان و طلاب عزیز را به رونق این کرسی ها دعوت می کنیم

آشنایی با کرسی های آزاد اندیشی

رهبری و کرسی های آزاد اندیشی؟

گزیده ای از بیانات رهبر انقلاب درباره کرسی های آزاد اندیشی

آیین نامه کرسی های آزاد اندیشی