مقررات کرسی ها

قوانین:
۱-عدم توهین به افراد و اشخاص و ملیت ها
۲-احترام به نظرات سایرین و نقد علمی نظرات
۳-نظرات باید مرتبط با موضوع کرسی باشد
۴-نظرات ثبت شده پس از تایید مدیر نمایش داده میشود
۵-پس از اتمام زمان مقرر هر کرسی نظرات جدیدی پذیرفته نخواهد شد و نظرات به سمع دو استاد داور برجسته خواهد رسید و جمع بندی نهایی منتشر خواهد شد.